Общи условия
1. В настоящите Общи условия се описват и установяват правилата за протичането на Играта организирана от АутРийч ООД.
2. Провеждането на Играта се осъществява в специално предназначено за целта помещение, съобразено с безопасността и комфорта на участниците.
3. Участниците се съгласяват и са задължени да спазват общите условия и правила.
4. В случаите на инциденти, възникнали по време на играта, породени от поведението на участниците или показано невнимание, както и при използването на забранени предмети в Играта, Организаторите не носят отговорност.
5. 5. Участие в играта могат да вземат лица навършили 18 години, а лица под 18-годишна възраст трябва да са придружени от пълнолетен участник. Играта не се препоръчва за лица под 16 години.
6. Забранено е участието на бременни жени, лица страдащи от сърдечно-съдови заболявания, хипертония, лица с клаустрофобия и др. При евентуален инцидент, Организаторите не носят отговорност за участниците, които въпреки своето състояние, вземат участие в Играта.
7. Продължителността на Играта е един астрономически час (шейсет минути), който не подлежи на увеличение. Минималният брой участници е двама, а максималният допустим брой е шестима души.
8. При нужда на някой от участниците да излезе от Игра, по здравословни или други причини, той може да го направи като напусне помещението. В такъв случай, участникът прекратява играта и не може да се върне обратно, като същото важи ако с него е излязъл и придружител. Останалата част от отбора може да продължи своето участие. Преждевременно прекратяване на играта може да доведе сериозен инцидент или заболяване. Това решение може да бъде взето от служителя, отговарящ за безопасното протичане на Играта.
9. Промени в резервацията, при наличието на действителни причини, могат да бъдат направени в срок до 24 часа преди резервирания час. В противен случай участниците дължат неустойка в размер на 50% от стойността на цената за игра.
10. Участниците са длъжни да използват предоставените предмети и декор в играта с необходимата отговорност, без прилагането на груба физическа сила. Служителят, отговарящ за контрола и безопасността на играта, може да прекрати участието на играчите, при нарушение и неспазване на правилата. Организаторът не дължи пълно или частично обезщетение от цената за игра.
11. Обособеното помещение за провеждане на играта е застраховано при вреди, настъпили при аварии, от Организаторите.
12. За коректното и безпроблемно протичане на Играта, се забранява:
a. Снимането, аудио и видео записването преди, по време на и след Играта. Използването на мобилни телефони, фотоапарати, камери и всякакъв вид устройства с камера и микрофон. При нарушение, Организаторите имат правото да поискат авторски права върху заснетите изображения, независимо от вида им.
b. Внасянето на вещи, които могат да бъдат заплаха за живота на участниците и могат да повредят декора. Също така, внасянето, притежаването и консумацията на алкохолни напитки, наркотични или друг вид психотропни вещества и тютюнопушенето, на територията на Играта.
c. Участието на лица, употребили алкохол, някакъв вид лекарства или други психотропни вещества.
d. Участието на лица с ниска лична хигиена.
e. Участието на лица, които показват агресия или биха използвали такава в хода на Играта, причинявайки щети в помещението и дискомфорт на участниците.
13. Получената информация спрямо Играта е търговска тайна и като такава не може да се разпространява или използва по какъвто и да е начин. Тя следва да се пази като поверителна.
14. Забранено е копирането, разпространението и създаването на игри, които могат да бъдат производни на Играта. В такъв случай, Организаторите могат да си потърсят правата по съдебен път от лицето извършило нарушението.
15. Допускането на участниците в помещението за игра, става след попълнена и подписана декларация за доброволно участие.
16. Общите условия и правилата на играта могат да бъдат променяни по всяко едно време от Организаторите.